Webky živě

Terms and Conditions

Terms and Conditions

Svým vstupem či registrací na tyto webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a přijímáte je:

The terms and conditions hereof (the "Agreement" and/or "Terms and Conditions" where relevant) shall govern the relationship between I/you (as Guest and/or Member) and Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg law governed private limited liability company with registered address at 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 171.358 (the "Website Operator") regarding the use of services on www.dominatrixcams.xxx website. In this agreement 'www.dominatrixcams.xxx' refers either to the Website Operator or to the www.dominatrixcams.xxx website as operated by the Website Operator subject to the applicable context.

Výklad pojmů

 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštěvník, který se zaregistruje na služby stránek.
 • Host - Návštěvník, který vstoupí na a/nebo navštíví internetové stranky www.dominatrixcams.xxx bez registraci na webu.
 • Adult Service Provider (PDO)/ Performer/Model – A physical person older than 18 (or 21), depending on the jurisdiction, who provides shows, chats or interacts with Members and Guests of the site
 • Zůstatek kreditu - Na stránkách www.dominatrixcams.xxx mají členové příležitost získávat kredity k placení za prémiové služby kupováním balíčků. Platby bezpečně zpracovává náš platební operátor a zakoupené kredity se následně objevují na účtu člena jako zůstatek.
 • Free Chat – An uninhibited option to interact with Adult Service Providers in a form of writing on-screen text messages.
 • Privátní Chat - V Privátním chatu, Členové mají dovoleno psát či i mluvit (hlasová komunikace) s PDO z očí do očí, bez ostatních uživatelů.

Přejít na článek:

 1. Obsah
 2. Služby a záruky
 3. Zásady
 4. Registrovaní uživatelé
 5. Poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání
 6. Prohlášení registrovaných uživatelů
 7. Povinnosti uživatelů
 8. Ukončení registrace
 9. Personal Data, Privacy Policy
 10. Funkčnost a bezpečnost
 11. Spam
 12. Kontakty
 13. různé:

1. Článek: www.dominatrixcams.xxx - obsah

 • www.dominatrixcams.xxx je online interaktivní stránka pro dospělé (včetně nahého či ne-nahého erotického a sexuálního obsahu). Tudíž, přístup pro děti a mladistvé je zakázán. Přístup na www.dominatrixcams.xxx není doporučen pro lidi, kteří mohou být citliví na zábavný obsah pro dospělé, v případě přístupu na www.dominatrixcams.xxx od takovéto osoby je čistě jejich osobní zodpovědnost.
 • The adult entertainment provided on the website is rendered by female and male individuals over the age of 18 spread worldwide, who are commonly designated as Adult Service Providers (PDO).
 • The Adult Service Providers (PDO) chat and carry out live webcam shows, in front of their camera, for subscribers all over the world, who have selected them according to live streams, images, offline (teaser) and paying videos.
 • www.dominatrixcams.xxx offers PDOs in several different categories which may change by time to time. Nevertheless, please note the followings:
 • V Žhavý Flirt kategorii, nahota či sexuální provokace je zakázána v chatu zdarma. V Privátním chatu, nicméně, se mohou Modelové rozhodnout, co chtějí předvádět a co jsou ochotni poskytovat.
 • V kategorii Spřízněná duše a všech jejich sub kategorií, tj. Tanečník, Cosplay, atd., Modelové by neměli implikovat či poskytovat jakékoli sexuálně explicitní obsah, ať už v psané formě, obrázek, či živý video přenos. Chatují v rozsahu subjektu specifikovaném v jejich subkategorii.
 • In all other categories you can request a nude erotic show during Private Chat in accordance with the Willingness setting of the chosen Model.

  As a general rule, Models are not allowed to provide nudity or any sexually explicit content in Free Chat area.
 • www.dominatrixcams.xxx na svých stránkách používá dvě nejoblíbenější standardní technologie, aby nabídka obsahu mohla být dokonale přizpůsobitelná a zaručovala nejvyšší možnou uživatelskou vstřícnost. Na www.dominatrixcams.xxx je uživatel Pánem!

2. článek: www.dominatrixcams.xxx - služby a záruky

 • www.dominatrixcams.xxx is divided into specific areas, which provide free and payable Adult Entertainment services. www.dominatrixcams.xxx is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 • Před objednáním zamýšlené služby je důežité vzít v potaz její obsah, cenovou nabídku a způsoby platby (kreditní a platební kartou, online platba atd.) umožněné pro tuto službu ve Vaší zemi. Informace naleznete na webových stránkách.
 • Zveřejnění jiného obsahu na webových stránkách neznamená, že www.dominatrixcams.xxx podporuje jeho autora ani že přebírá za takový obsah zodpovědnost.
 • www.dominatrixcams.xxx nezaručuje, dle hranice aplikovatelné zákonem, žádné záruky či reprezentace k informacím, službám či produktům poskytovaným skrz či ve spojení s našimi službami. Předplatitelé a/nebo Hosté používají službu na vlastní nebezpečí.
 • www.dominatrixcams.xxx se snaží, za všech okolností, uspokojit každého předplatitele s nejlepším obsahem a službami, jenž jsou dostupné. Nicméně, nemůže zaručit obchodovatelnost, vhodnost pro jakékoli účely, nebo neústící v použití obsahu v podmínkách korektnosti, přesnosti, včasnosti či spolehlivosti či jinak.
 • Ani www.dominatrixcams.xxx ani žadná další strana zapojená do vytváření, produkci nebo poskytování služby nebo obsahu není zodpovědná za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo následné škody vyplývající z přístupu, užívání, nebo výkladu, služeb, produktů nebo informaci poskytnuté www.dominatrixcams.xxx, aniž jsou dotčeny s podmínkami uvedenými níže v této dohodě.
 • Upon an explicit approval from the customer (Via email, or online chat), the www.dominatrixcams.xxx Customer Service Team will initiate a remotely controlled session to access the customer’s computer in order to fix technical problems or to gain system information to find the origins of an error.

  By expressing their approval to a ‘remote control session’, the customer undertakes and agrees to waive any legal action he may have against www.dominatrixcams.xxx as well as its staff, in relation to the remotely controlled session.

3. článek: www.dominatrixcams.xxx - zásady

 • www.dominatrixcams.xxx nemá v úmyslu podporovat jakékoli nemorální zájmy; za tímto účelem byla stanovena přísná pravidla.
 • Jako platinový sponzorský člen asociace webových stránek hájících ochranu dítěte ASACP a člen organizací RTA (organizace Určeno pro dospělé) a ICRA (asociace hodnotitelů obsahu internetu) se www.dominatrixcams.xxx zavazuje k ochraně nezletilých jedinců.
 • Služby www.dominatrixcams.xxx jsou přístupné pouze osobám starším 18 (v některých oblastech 21) let. Proto není pro mladistvé žádný pornografický materiál snadno dosažitelný.
 • Persons under the age of 18 (21 in some regions) are also not allowed to be Adult Service Providers (PDO). Consequently, all Adult Service Providers (PDO) were 18 years of age or older (21 in some regions) during the time of photography, as per proof of age held by the custodian of records. Under no circumstances does www.dominatrixcams.xxx present Adult Service Providers (PDO) as children.
 • All Adult Service Providers (PDO) must fulfill three major requirements:
 • podepsání dohody, ve které se prohlašuje zejména pravost poskytovaných osobních dat a věku;
 • poskytnutí naskenované kopie identifikačního průkazu;
 • providing of a photo taken of the Adult Service Provider (PDO), holding his/her photo ID next to his/her face.
 • The accounts of the Adult Service Providers (PDO) are immediately and permanently suspended if they violate www.dominatrixcams.xxx's principles.
 • Na www.dominatrixcams.xxx je zásada nulové tolerance k dětské pornografii (psané i obrazové). V případě sebemenšího podezření je dotyčný účet okamžitě a trvale uzavřen a mohou být kontaktovány příslušné orgány.
 • www.dominatrixcams.xxx si vyhrazuje právo okamžitě a trvale uzavřít účet, jehož viditelný název je urážlivý, vztahuje se k mladistvým nebo existuje sebemenší podezření, že jde o falzum.

4. článek: www.dominatrixcams.xxx - registrovaní uživatelé

 • K registraci na www.dominatrixcams.xxx je bezpodmínečně nutné mít dovršeno 18 nebo v některých oblastech 21 let věku, v souladu s místní legislativou příslušnou pro uživatele.
 • Registrací na www.dominatrixcams.xxx a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • Registrací na www.dominatrixcams.xxx a přijetím této smlouvy uživatelé souhlasí, že odškodní stránky www.dominatrixcams.xxx, jejich úředníky, představitele, partnery, právníky, akcionáře, manažery, členy, agenty i zaměstnance, zaplatí jim soudní výlohy a udrží jejich bezúhonnost v případě jakýchkoli stížností, ztrát, závazků nebo výdajů (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nárokovaných třetími stranami v souvislosti s chováním uživatelů, jejich prohlášeními nebo činnostmi, stejně jako v souvislosti s porušením jakýchkoli podmínek a závazků zde obsažených nebo s nezákonným jednáním v rámci této smlouvy.
 • V případě nezákonného jednání uživatele nebo jeho porušení této smlouvy může www.dominatrixcams.xxx bez upozornění uzavřít uživateli účet nebo cokoli s ním souvisejícím. www.dominatrixcams.xxx nebere zodpovědnost za jakékoli možné ztráty v důsledku takového uzavření ani za jakékoli kompenzace kreditů nebo vracení peněz.
 • Tato dohoda vstoupí v platnost a to ode dne, kdy Host vstoupí na www.dominatrixcams.xxx a /nebo Odběratel se zaregistruje na www.dominatrixcams.xxx a přijímé tuto smlouvu a zůstane v platnosti, dokud nebude řádně vypovězena kteroukoli stranou v plném souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této Dohodě.

5. článek: www.dominatrixcams.xxx - poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání

 • Uživatelé mohou zakupovat kreditové balíčky, které lze utrácet v dostupných oblastech erotické zábavy; před výběrem služeb je tedy nutno, aby uživatel vzal v potaz odpovídající obsah, cenovou nabídku a možnosti platby na webových stránkách.
 • Text chat with dressed Adult Service Providers (PDO) is free, but if a subscriber wants to access the full feature service (including undressed Adult Service Providers - PDO and private show) he/she must click on “A Private Show with this Performer” button and from that point on stays in the video chat room with the Adult Service Provider (PDO) entering into a private mode where the purchased credits are used on a per-second basis.
 • Subscribers may use the option Quickbuy during private shows with Adult Service Providers (PDO). The use of this feature will allow Subscribers’ to, immediately and manually, top-up their credit balance with the chosen package during the show.
 • Subscribers may also use the SmartBuy feature to enjoy private shows without interruption. The feature allows the system to automatically top-up a Subscriber’s credit balance whenever the account balance falls below 7 credits. By default the SmartBuy purchases a 27.99 package, however the member has the option to change the SmartBuy purchase amount.
 • Předplatitelé jsou informováni o uvedeném auto-nákupu při každém výskytu, pomocí automatického upozornění e-mailem a může deaktivovat funkci Nastavením účtu.
 • Pokud transakci zruší banka, Funkce SmartBuy se automaticky deaktivuje. Až člen úspěšné nakoupí, bude Funkce SmartBuy znovu aktivovaná.
 • Platba za použití uvedených možností bude provedena způsobem, který si uživatel zvolil.
 • Vyúčtování daného účtu (aktuální cena možná pro kreditové balíčky) závisí na lokalitě, kde byl účet vytvořen. Vezměte prosím na vědomí, že stránky www.dominatrixcams.xxx si vyhrazují právo zaokrouhlovat cenu a jsou tímto zmocněny zaokrouhlení uplatnit.
 • In case of any query Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. will be able to help you regarding your transactions made through different payment providers as well, by contacting the provider in question. Therefore, for billing information and support the following contacts should be used: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg or send an email to help@dditservices.com. Dominatrixcams does not store nor has access to transaction details.
 • Ohledně bankovních výdajů je třeba, aby se každý předplatitel informoval přímo u své banky.
 • www.dominatrixcams.xxx nepřejímá odpovědnost za jakékoli potíže vyskytující se mimo www.dominatrixcams.xxx.
 • Jakékoli stížnosti musí být vzneseny do 24 hodin od vyskytnutí přoblému na zákaznickém servisu www.dominatrixcams.xxx. Vzhledem ke složitosti a obtížnosti procesu určení oprávněnosti stížností vznesených po uvedené době 24 hodin bude na tyto brán zřetel pouze v případě mimořádných událostí.
 • Kdykoli to bude považováno za nutné, může zákaznický servis www.dominatrixcams.xxx pečlivě prošetřovat hlášení a další data, která má k dispozici, a používat pro tyto účely jakékoli dostupné prostředky.
 • V souladu s výslovným zřeknutím Předplatitele o odstoupení od smlouvy/práva zrušení v souladu s doložkou 4.2 k této dohodě, žádné požadavky na vrácení peněz nebo zrušení nebudou přijímané v případě, že Předplatitel začal konzumovat zakoupený kreditní balík. Některé náhrady jsou však možné a to z podmínek stanovených v následujících odstavcích.
 • www.dominatrixcams.xxx will only compensate/refund credits in the amount proportionally determined in accordance to the price paid and problem effectively reported when any credit is lost due to dysfunction of www.dominatrixcams.xxx or an Adult Service Provider (PDO) in the “Nude Only” part of the site totally and explicitly refuses to provide erotic content. In case some erotic content is provided, www.dominatrixcams.xxx will assess the situation and decide whether the claim of customer is grounded and any compensation/refund of credits is due. Models in Hot Flirt category are free to choose the rate of erotic content in private shows. However they are not allowed to make fake promises, which they will not fulfil in the end. Models of this category are not required to provide erotic content, but during private show they are allowed if they agree on it.

  Subject to the terms and conditions hereof, every Subscriber shall be made aware that when he/she is considered as First Member (such term as defined below), it is recommended for him/her to indicate and/or repeat any specific request towards an Adult Service Provider (PDO) from the onset of the private chat in case the private show is not in line with his/her expectations, also allow enough time for the ASP to meet such request. Merits of Subscriber’s claims for refund based on unmet requests will not be considered if the Subscriber (as First Member, such term as defined below) fails to follow the above recommendation.

  The subscriber(s) shall further understand and accept that when joining an already ongoing Private show initiated by another subscriber (the latter being referred to as the “First Member”), the subscriber(s) that is/are subsequently joining such performance (the “Subsequent Member(s)”) is/are deemed passive participant(s) to the extent that the service provider(s)/Model(s) is/are only required to follow First Member’s requests. As a result and in such cases, the Subsequent Member(s) shall not be entitled to any compensation or payment refund, exception made of www.dominatrixcams.xxx malfunction that can be properly demonstrated by the Subsequent Member(s).

  Besides the Private Chat, the Subscribers may also contact the Adult Service Providers (PDO) via offline chat messages or, if the ASP is available, through a Video/Voice Call. Please note that Subscribers may not make specific requests to an ASP via a Video/Voice call.
 • Due to the payment system applied by www.dominatrixcams.xxx and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including credit rewards), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • Amounts spent on related services, such as VIP show tickets, Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek, Messenger and/or offline/private messages, Video/Voice Calls are not subject to refund/compensation.
 • Bez ohledu na výše uvedené, www.dominatrixcams.xxx nenese odpovědnost za jakékoliv pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné chování jakéhokoli z Hostů/Odběratelů nebo jakéhokoliv selhání výkonu, chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, defektu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádeží nebo zničení nebo neoprávněného přístupů nebo použití záznamů, a to na základě smlouvy nebo na základě jakékoli jiné žaloby, pro jakoukoli částku zaplacenou Účastníkem pro www.dominatrixcams.xxx.
 • www.dominatrixcams.xxx ani žádná z jejích spřízněných nebo propojených společností nebude za žádných okolností, včetně mimo jiné v případě nedbalosti, nést zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody vyplývající z užívání jejích služeb nebo nezpůsobilosti je užívat, aniž je tím dotčeno cokoli z uvedeného v tomto odstavci.
 • The website and all of its features must be used at all times in line with their purpose and intended use. Any dishonest behavior, action, maneuvers of any kind, inclusive of attempt(s), with special regard to the circumvention of applicable rules (whether written or implied) may lead to the immediate suspension or termination of the Member’s account. Please note that the Website Operator is entitled to act accordingly on the basis of conclusions drawn from circumstantial or factual information brought to its attention either through website monitoring or by any other means within the scope of legality. Please note particularly that the creation of several accounts by a same user to proceed to multiple votes and unfairly alter (or attempt to do so) the results of the Models AWARDS game fall into the above mentioned category and may result in the termination of each of your Member accounts with www.dominatrixcams.xxx. Cases of dishonest or fraudulent behaviors related to online transactions are deemed a high priority. Such cases may be outsourced to dedicated and reputable service providers, within the framework of the applicable data privacy regulation.
 • Registrovaný uživatel souhlasí, že v případě jakékoli podvodné transakce má www.dominatrixcams.xxx právo použít veškeré dostupné informace k veškerým právním krokům, včetně mimo jiné historie prohlížeče, IP a e-mailových adres a dalších sledovatelných činností. Během takovýchto právních kroků mohou stránky www.dominatrixcams.xxx využít další odbornou vyšetřovací stranu a předat jisté informace, aby vyhověly oprávněným požadavkům, chránily svá práva a obhájily zájmy svých zákazníků. Registrovaný uživatel ponese veškeré náklady spojené s jakýmkoli podvodným jednáním.
 • www.dominatrixcams.xxx zaručuje plnou spolupráci s právními orgány vyšetřující podvodné transakce a další záležitosti spadající pod soudní pravomoc, a reaguje na soudní obsílky a příkazy. Z tohoto důvodu účastníci mohou používat pouze vlastní platební metody na našich webových stránkách.
 • Vezměte prosím na vědomí, že stránky www.dominatrixcams.xxx si vyhrazují právo zaokrouhlit částku k vyplacení kompenzace nebo náhrady peněz, a jsou tímto zplnomocněné zaokrouhlení uplatnit.
 • Please note if being a new user is a condition for receiving any rewards then a new account registration on www.dominatrixcams.xxx is not considered to be a new user. Bonus/Free credits are only available for one time for new purchases of first time users on only one of the websites operated by the Website Operator. Credits or other rewards are not available with CCBill and phone purchases. Rewards are part of the purchased credit package, and therefore refunds are NOT possible after spending/using them on our website.
 • Please note that if a one-time promotion offer is advertised on any credit package, then such promotion shall apply only once per existing or new user where applicable, regardless of the number of registered accounts (existing and/or newly created) any such user may have and/or regardless of any other circumventing methods he/she may use. Otherwise, the purchase will be processed without the discount and the amount of credits obtained will be limited to the equivalent without the promotion. Please also note that neither discounted credits purchased, nor any credits from accounts which have promo credits can be transferred to any other user or Member account. Notwithstanding anything to the opposite hereof, it shall be underlined that promotion(s) and related promotional credits are not applicable/available to user(s) using any of the following payment method(s): Pay by Phone, Pay With Any Gift Card, Bitcoin/Litecoin, Altcoins and Paysafecard, or to those Members who choose or accept their payments to be processed by CCBill. Kindly note also that during any promotion(s) the credit packages that exceed 157.99 credits shall have the same benefits and/or extra credits (as the case may be) as the 157.99 credit package.
 • New subscribers may validate their credit card with a minor transaction for which they are entitled to 9.99 promotional credits and 10 Free Peeks. The amount of the validation transaction will be immediately refunded to the credit card holder. The aforementioned promotional credits and Free Peeks are not available for those users who already have a membership on LiveJasmin.com or any other website operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Please note that all Free Peeks expire in 168 hours from the time of the most recent Free Peek receipt.
 • V zobrazené ceně kreditových balíčků jsou zahrnuty veškeré náklady související s měnou a transakcí. www.dominatrixcams.xxx si vyhrazuje právo upravit ceny vzniklé kolísáním kurzu měny.
 • Vezměte prosím na vědomí, že zneužívající kreditní karty a/nebo e-mail s ověřovacím adresa může vést k ukončení této smlouvy s uživatelem ze strany provozovatele webových stránek.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on www.dominatrixcams.xxx. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here www.dominatrixcams.xxx/cs/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Člen může získat vyšší hodnost pokud on/ona získá potřebný počet hodnostních bodů v kalendářním měsíci. Tato nová hodnost bude platit do konce aktuálního kalendářního měsíce. Pouze část bodů hodnosti bude převedena do dalšího měsíce pro novou hodnost. Všechny ostatní body hodnosti budou resetovány a ztraceny první den v novém kalendářním měsíci. Mějte na paměti, že body hodností jsou jako bonusy každý den, nehledě na Vaši denní aktivitu a obsah těchto bonusů je pro každou hodnost jiný.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • Placením za video nebo album na stránce Vystupujícího bude viditelný pro Vás na 90 dní. Mějte na paměti, že mezi těmito 90 dny Vystupující má právo změnit obsah kdykoli chce. Pokud je účet vystupujícího pozastaven pro jakýkoli důvod jeho/její obsah nebude dostupný nadále na www.dominatrixcams.xxx.
 • Člen, který utratil nejvíce kreditů v souvislosti s Vystupujícím v chatu zdarma od Překvapení od posledního resetu bude odměněn titulem "Král místnosti" na 24 hodin, dokud některý jiný Člen nedá více Překvapení kreditů v té samé chat místnosti ve stejném časovém úseku. "Král Místnosti" titul nepřidává žádné jiné výhody nebo benefity a je aplikovatelný pouze v chatu zdarma.

6. Clause: www.dominatrixcams.xxx - Subscriber's and/or Guest's Declarations

 • Jsem si plně vědom toho, že www.dominatrixcams.xxx vysílá zábavný obsah pro dospělé pro své Hosty/Předplatitele.
 • Jsem si plně vědom/a, že sledování erotického obsahu je dovoleno pouze uživatelům starším 18 nebo v některých oblastech 21 let.
 • I expressly declare that, on the present date, I have reached the necessary age to view adult content in accordance to my local regulations. I declare that I have full legal capacity and mental capacity to enter freely into the present Agreement and to use/view related services without restriction. I declare that I shall not use the present services if my capacity may be altered for any reason.
 • I currently reside in the country which I truthfully and accurately indicated in the form provided to register into www.dominatrixcams.xxx and undertake the duty to immediately inform, within 24 hours, of any change of residence by sending an email to help@dditservices.com.
 • Beru na vědomí, že výše uvedená povinnost bude považována za platnou až do doby, kdy www.dominatrixcams.xxx potvrdí, že výše zmíněné změny byly přijaty.
 • Jsem plně a výlučně zodpovědný/á za jakékoli nepravdivé prohlášení ohledně mého bydliště a za neinformování www.dominatrixcams.xxx o jeho změně v souladu s výše uvedenými podmínkami.
 • Rovněž potvrzuji, že jsem si vědom své trestní zodpovědnosti, a budu proto za každých okolností jednat v souladu s příslušnými zákony a obecně uznávanou morálkou své lokality.
 • Jsem přesvědčen/a, že jako dospělá osoba mám nezadatelné právo číst a sledovat jakýkoli obsah, který považuji za vhodný.
 • Čtení nebo prohlížení obsahu těchto stránek nijak nenarušuje normy nebo zákony mého sousedství, mé obce, mého města, kraje, země nebo státu.
 • Jsem si plně vědom/a, že obsah a materiál poskytovaný na www.dominatrixcams.xxx, včetně mimo jiné živých kamerových přenosů, obrázků, grafik, aplikací a textů jsou žádně ošetřeny příslušnou legislativou a že všechna práva jsou vyhrazena. Budu je proto používat výlučně pro svou osobní potřebu.
 • Jsem si plně vědom(a), že www.dominatrixcams.xxx bude plně spolupracovat s oprávněnými úřady při vyšetřování podvodných transakcí a jiných záležitostí, spadajících pod právní záležitosti, a bude také odpovídat na soudní obsílky a předvolání, a souhlasím s tím.
 • Beru na vědomí, že www.dominatrixcams.xxx a spřízněné servery neponesou zodpovědnost za jakékoli právní důsledky, které mohou vzniknout jako důsledek podvodného vstupu na tyto stránky nebo jejich užívání, případně jako důsledek podvodného přístupu k materiálům zde obsažených či jejich užívání.
 • I also acknowledge that www.dominatrixcams.xxx or any of its related, affiliated companies cannot be held responsible for any damages or losses originating from any contact with Adult Service Providers (PDO).
 • Chápu a přijímám skutečnost, že www.dominatrixcams.xxx ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody, které mohou vyplynout z nepravdivých prohlášení a jejich případných důsledků, z porušování práv uživatelů, prostituce, pedofilie, dětské pornografie, nelegálního zneužívání, vykořisťování nebo obchodu s ženami či dětmi.
 • I agree and acknowledge that intellectual property rights (including but not limited to right to use, adapt, translate, etc.) to any content (e.g. chat messages, pictures, videos, etc.) created, published or otherwise made public by me on www.dominatrixcams.xxx will belong to www.dominatrixcams.xxx.
 • Já tímto výslovně prohlašuji, že nebudu používat služby www.dominatrixcams.xxx k propagaci jakéhokoli obsahu a/nebo produktu, který patří ke konkurenčním Operátorům webu. Jakýkoli pokus k použití www.dominatrixcams.xxx na konkurenčních oficiálních stránkách či jménech a/nebo ochranných známek a/nebo jakékoli jiné reference na konkurenci www.dominatrixcams.xxx, včetně nechtěných překlepů, budou brány jako nekalý obchod a marketingová praxe a bude také stíhána dle plného platného zákona. Beru tímto na vědomí a souhlasím, že porušení této klauzule může implikovat okamžité zrušení mého účtu.
 • I expressly authorize www.dominatrixcams.xxx to monitor and record my online activities on the website limited to messages in private chats, comprising my requests for www.dominatrixcams.xxx services, e-mails and/or votes and/or surprises sent/given to Adult Service Providers and similar.
 • Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jakýkoliv materiály zaznamenané nebo jakékoliv originální díla vyrobené v rámci této dohody a/nebo při používání služeb www.dominatrixcams.xxx (a všechna práva včetně a bez omezení copyrightu) patří a mohou mít za jediného a výhradního vlastníka www.dominatrixcams.xxx.
 • Tímto se výslovně vzdávám všech práv a prohlašuji, že se vzdávám jakýchkoli nároků vzniklých porušováním mých práv ze strany www.dominatrixcams.xxx, včetně mimo jiné morálních práv, práv na soukromí, práv na publicitu, vlastnických i jiných práv nebo práv na kredit za materiály nebo myšlenky zde uvedené.
 • Prohlašuji a beru na vědomí, že nejednám jako právnická osoba, ale jako jednotlivý zákazník, a v žádném případě nákup služeb v této smlouvě nebude považován za součást mých profesionálních aktivit.

7. Clause: www.dominatrixcams.xxx - Subscriber's and/or Guest's Duties

 • Souhlasím, že nebudu kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, přenášet ani jinak činit veřejnosti přístupným obsah nebo materiály z www.dominatrixcams.xxx bez předchozího písemného souhlasu od www.dominatrixcams.xxx.
 • V plné míře ponesu důsledky případného uvedení nepravdivých údajů a ponesu zodpovědnost za právní důsledky, které mohou vyplynout z prohlížení, čtení nebo stahování materiálů a obrázků umístěných na těchto stránkách.
 • Nebudu nikdy vystavovat mladistvé obsahu těchto stránek a budu co nejlépe předcházet tomu, aby mladiství měli přístup k těmto stránkách nebo mohli zahlédnout jejich obsah, zejména například tím, že nebudu uvádět takové stránky mezi jejich oblíbené. V případě, že nezletilí by měli přístup k www.dominatrixcams.xxx přes můj účet nebo pomocí údajů z mé platební karty, nesu za toto osobní zodpovědnost.
 • Přebírám veškerou odpovědnost za udržení bezpečnosti mého účtu a hesla.
 • Nebudu uvádět osobní informace, poskytovat nebo podporovat eskortní služby či prostituci.
 • I will not arrange personal appointments with any Adult Service Provider (PDO), since it is prohibited, and will not exchange my telephone number with an Adult Service Provider or in any other way try to have any physical contact with an Adult Service Provider (PDO). In any event, I acknowledge that www.dominatrixcams.xxx would not be liable should by breaching these Terms & Conditions I would try to have a physical contact with an Adult Services Provider/Subscriber. I am aware that in case it is proven that I arranged personal appointments with an PDO or attempted to do so, I can be banned from the Website and my account will be closed without any right of compensation.
 • I will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Adult Service Providers (PDO), www.dominatrixcams.xxx support persons or management of the website, since it is prohibited.
 • Text content sent or forwarded and the chosen user name will not be offensive, will not suggest pedophilia, adolescence, bestiality or zoophilia, or refer to elimination or consumption of any bodily waste. In addition, the username that you choose when registering on the website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity (such as your public username you use for social platforms, like Facebook, Twitter, etc.). In case you decide to choose a username which can lead to your identification, please note that you are fully responsible for such action and that we cannot be held responsible of any identification another user of our site can make).
 • Nebudu používat poznámky a uživatelská jména, která odporují dobrým mravům, naznačují porušování zákonů nebo jsou klamavá.
 • I will inform, immediately, www.dominatrixcams.xxx of any unlawful conduct of the Adult Service Providers (PDO), as well as of any unlawful use of trademarks, brands and/or registered music.

8. článek: www.dominatrixcams.xxx - rušení registrace

 • Uživatelé mají možnosti kdykoli zrušit svou registraci na službách www.dominatrixcams.xxx.
 • Pokud si přejete zrušit Vaše předplacení a uzavřít Váš účet, prosíme, zvolte "Zapomenout má Data" pod "Nastavení Soukromí" vašeho účtu. Po potvrzení Vašeho rozhodnutí, Váš předplatitelský status bude změněn na "Zrušen" a smažeme Vaše osobní data uložena v našem systému kromě těch vyžadovaných zákonem, našich legitimních byznys zájmů, či jakýchkoli jiných účelů vysvětlených v našich Podmínkách Soukromí.
 • www.dominatrixcams.xxx reserves a right to suspend or cancel any subscription in case of breach of any term of this Agreement or any unlawful conduct of the Subscriber in the framework of this Agreement and to contact any relevant authorities, including but not limited to initiating any criminal complaint and contacting state prosecutor.

9. článek: www.dominatrixcams.xxx - osobní údaje a zásady ochrany soukromí

 • When you navigate on our website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy carefully, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • Jako Člen, nesmím poskytovat jakékoli falešné informace a/nebo dokumenty na www.dominatrixcams.xxx. Dávám tedy na vědomí, že www.dominatrixcams.xxx má právo na to, okamžitě a jednostranně, ukončit aktuální smlouvu při jakémkoli náznaku padělku.
 • www.dominatrixcams.xxx's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • Zaměstnanecký www.dominatrixcams.xxx přístup k osobním informacím předplatitelů www.dominatrixcams.xxx je omezen a jsou vázáni důvěrnostní povinností. Zaměstnanec www.dominatrixcams.xxx může být hnán k disciplinárním krokům, včetně ukončení jeho smlouvy a ve vážných případech kriminálnímu stíhání při porušení těchto přísných povinností.

10. čláínek: www.dominatrixcams.xxx - funkčnost a bezpečnost

 • Webové stránky www.dominatrixcams.xxx jsou založené na technologii flash a používají technologii sdílených objektů za účelem zlepšování uživatelské přívětivosti.
 • www.dominatrixcams.xxx doporučuje pro předplatitelé zapnutí "Cookies" v jejich prohlížeči, pro zajištění plné funkčnosti. Prosíme, přečtěte si naše Podmínky Cookies, pro více informací.
 • Tým správců www.dominatrixcams.xxx sleduje všechny kamerové přenosy na stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Díky své precizní a jedinečné struktuře se tyto stránky nikdy nesetkaly s vážnějším narušením bezpečnosti.
 • www.dominatrixcams.xxx is a Scam-Free Zone

11. článek: www.dominatrixcams.xxx - spam

 • www.dominatrixcams.xxx nerozesílá spamové zprávy ani je nebude tolerovat; ode všech činností souvisejících se spamem se distancuje.
 • Za spam může být považováno toto:
 • Manipulování se zprávami, jako např. hlavičkami e-mailů, poslanými na počítačový systém www.dominatrixcams.xxx nebo jeho prostřednictvím, způsobem, který by mohl registrovaného uživatele www.dominatrixcams.xxx uvést v omyl.
 • Odesílání pošty z e-mailových serverů třetí strany bez jejího vědomí.
 • Posílání a rozesílání informací nepravdivých, klamavých nebo jakkoli ohrožujících obchodní zájmy serveru www.dominatrixcams.xxx, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti.
 • Přímé nebo nepřímé využívání počítačového systému www.dominatrixcams.xxx k usnadňování přenosu nežádoucího nebo neautorizovaného materiálu, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti. Týká se to všech propagačních materiálů, webových adres a jakýchkoli jiných forem nevyžádaných nabídek, které lze nahrávat na servery, posílat diskusní skupině, posílat e-mailem, elektronicky přenášet či jakkoli činit dostupnými.
 • Opakované nahrávání, uveřejňování, přenášení nebo zasílání téže zprávy, URL nebo příspěvku.
 • Narušování normálního běhu dialogu odesíláním zpráv v rychlém sledu, několikrát za sebou, psaním pouze velkými písmeny nebo jakýmkoli chováním, které uživateli negativně ovlivňuje jeho schopnost zapojovat se do komunikace v reálném čase.
 • Rozesílání spamu přes systém www.dominatrixcams.xxx nebo obtěžování registrovaných uživatelů je porušováním všeobecných podmínek webu.
 • www.dominatrixcams.xxx vynakládá veškeré možné úsilí, aby byli uživatelé ochránění před škodlivými vlivy nevyžádané pošty.
 • Jakékoli soudní řízení v případně šíření spamu se považuje za způsobení ztráty pro www.dominatrixcams.xxx.
 • Bez ohledu na výše uvedené, je www.dominatrixcams.xxx oprávněn zasílat na základě podmínek v současné dohodě, svým odběratelům propagační emaily o svých vlastních aktivitách nebo o aktivitách partnerských webových stránek. Každý takový email bude obsahovat možnost odhlášení s budoucího emailingu.
 • Registrovaní uživatelé mohou občas dostat newsletter vztahující se k www.dominatrixcams.xxx. Zprávy posílané uživatelům se týkají transakcí nebo vztahů ke stránkám. Přihlášení a odhlášení odběru těchto zpráv je záležitostí jednoho kliknutí. Jakékoli reklamní zprávy budou posílány pouze pokud uživatel vyjádří svůj souhlas dostávat takové propagační a marketingové informace.
 • Pokud chce uživatel nahlásit spam, doporučujeme použít funkci Vzkaz pro správce v nabídce Můj účet nebo zaslat e-mail na support@livecamhelp.com. Tým správců www.dominatrixcams.xxx prošetří všechna ohlášení v nejbližší možné době.

12. článek: www.dominatrixcams.xxx - kontakty

 • Zákaznický servis může být kontaktován od:
 • online podpora;
 • funkce Vzkaz pro správce na účtech uživatelů;
 • Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@dditservices.com.
 • Sending of a letter to:
  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

13. článek: www.dominatrixcams.xxx - různé

 • Tato dohoda stanovuje bezvýhradné a úplné ujednání mezi Hosty/Odběratelé a www.dominatrixcams.xxx s ohledem na její předmět, a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání, ať to písemné nebo slovní.
 • Všechna ustanovení této dohody zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení, není-li to v rozporu se zákonem či jinými ustanoveními.
 • Bude-li kterákoli část této dohody považována soudem příslušné justice za nevymahatelnou, neovlivní to vymahatelnost ostatních částí této dohody.
 • Vítězná strana ve sporu o vymahatelnosti zde uvedených podmínek je oprávněna vymáhat v opodstatněné míře náklady na právního zástupce.
 • Pokud stránky www.dominatrixcams.xxx změní podmínky této smlouvy, zveřejní aktuální znění všeobecných podmínek na webu nebo zveřejní oznámení o změní nebo pošle uživatelům e-mailovové upozornění o změnách s předstihem před uplatněním změn.
 • Pokud jsou pro vás některé změny nepřijatelné, budete se muset vzdát užívání stránekwww.dominatrixcams.xxx a jejich služeb a budete muset ukončit svou registraci (pokud ji máte). Pokud se nevzdáte užívání stránek www.dominatrixcams.xxx a jejich služeb, bude se následně mít za to, že jste změnu přijali.
 • Všechna právní či zákonná prohlášení učiněná společností www.dominatrixcams.xxx, včetně této dohody, budou mít rozhodnou platnost jen ve své verzi v anglickém jazyce. www.dominatrixcams.xxx neakceptuje jakékoli právní nároky nebo jiné stížnosti plynoucí z nedorozumění kvůli nepřesnému překladu.
 • Tato dohoda a vyplývající z ní vztahy mezi www.dominatrixcams.xxx a Hosty/Odběrateli se řídí právem Lucemburského velkovévodství.
 • Veškeré spory vzniklé mezi www.dominatrixcams.xxx a Hosty/Odběrateli budou řešeny smírně, a pouze tehdy, pokud toto řešení nebude účinné, spory vyplývající z této smlouvy budou příslušnosti soudů města Lucemburku.